Σκοποί & Στόχοι

Σκοποί & Στόχοι

Σκοποί της ΕΟΓΜΕ είναι:

 1. Η προώθηση της έρευνας που σχετίζεται με την ορθοδοντική ειδικότητα της οδοντιατρικής επιστήμης.
 2. Η καλύτερη επιστημονική και προσωπική επικοινωνία των μελών του.
 3. Η καλύτερη επιστημονική ενημέρωση των μελών του, πραγματοποιούμενη με την έκδοση περιοδικού εντύπου με επωνυμία «Ελληνικό Περιοδικό Ορθοδοντικής» το οποίο στις διεθνείς σχέσεις θα αποκαλείται «Greek Journal of Orthodontics» καθώς και φυλλάδιο με τον τίτλο «Ορθοδοντικά Νέα» το οποίο στις διεθνείς σχέσεις θα αποκαλείται «Greek Orthodontic News».
 4. Γενικά η δια παντός επιστημονικού ή άλλου νομίμου μέσου προαγωγή της ορθοδοντικής ειδικότητας στην Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρονται: Συνέδρια, ημερίδες, ενημέρωση της κοινής γνώμης, επιμορφωτικά σεμινάρια, χορήγηση υποτροφιών, έκδοση περιοδικού εντύπου, παρέμβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η προβολή των θέσεων, απόψεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας και μελών του διαμέσου άλλων περιοδικών εντύπων.
 5. Εκπροσώπηση των μελών σε ομοσπονδίες, συλλόγους, ημεδαπής ή αλλοδαπής

Τα μέσα με τα οποία το Σωματείο θα επιδιώξει την εκπλήρωση των σκοπών του είναι τα εξής:

 1. Η ανάπτυξη στα μέλη της συλλογικής συνείδησης και η κατάδειξη σε αυτά των πλεονεκτημάτων της συλλογικής οργάνωσης του κλάδου τους για την εξέλιξη της Ορθοδοντικής ειδικότητας στην Ελλάδα.
 2. Η ανάπτυξη στενών δεσμών φιλίας, συναδελφοσύνης και επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των μελών του.
 3. Οι συχνές συσκέψεις των μελών του για μελέτη και ανταλλαγή απόψεων για τα παρουσιαζόμενα ελληνικά και διεθνή ορθοδοντικά θέματα.
 4. Η υποβολή καταλλήλων προτάσεων και υπομνημάτων προς τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες και Αρχές για να λαμβάνονται μέτρα προς προστασία της επιστημονικής εξέλιξης του Κλάδου.
 5. Η έκδοση εντύπου, που να περιέχει επιστημονικές και άλλες ανακοινώσεις που αφορούν τον κλάδο, καθώς και άλλα σημαντικά γεγονότα σχετικά με την Ορθοδοντική ειδικότητα σε διεθνές επίπεδο.
 6. Η συντονισμένη προσπάθεια με άλλες ομοιογενείς Ελληνικές και ξένες επιστημονικές ομάδες ή εταιρείες για τη βελτίωση των μέσων και των μεθόδων εφαρμογής της Ορθοδοντικής θεραπείας.
 7. Οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο και νόμιμο μέσο, το οποίο η εκάστοτε διοίκηση του Σωματείου θα κρίνει πρόσφορο για την πραγματοποίηση των σκοπών του.