Ελληνικό Περιοδικό Ορθοδοντικής

Τo ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ είναι η ετήσια επιστημονική έκδοση της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. και ως στόχο έχει τη συνεχή επιστημονική ενημέρωση του Έλληνα Οδοντιάτρου και την προώθηση της Οδοντιατρικής Επιστήμης στον Ελληνικό χώρο.

Για την πραγμάτωση του σκοπού αυτού δημοσιεύονται:

1. Κύρια θέματα:
Άρθρα σε μορφή ανασκόπησης, που αφορούν επίκαιρα και αμφιλεγόμενα θέματα και που γράφονται με προτροπή της Συντακτικής Επιτροπής από συναδέλφους με ειδικές σε βάθος γνώσεις του θέματος.

2. Επιστημονικά άρθρα που στέλνονται από συναδέλφους:
Τα άρθρα αυτά μπορεί να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: α) Ανασκοπήσεις (μέχρι 3 συγγραφείς) β) Ερευνητικές εργασίες (Πειραματικές μελέτες, Κλινικές μελέτες, Εργαστηριακές μελέτες Επιδημιολογικές Κλινικοστατιστικές, Κλινοπαθολογικές μελέτες) γ) Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις δ) Πρακτικά θέματα, ε) Επαγγελματικά θέματα επιστημονικά τεκμηριωμένα, στ) Θέματα Δημόσιας Υγείας και ζ) Εκπαιδευτικά Θέματα, η) Θεματικές ενότητες.

3. Γράμματα προς τη Συντακτική Επιτροπή:
Τα γράμματα που δημοσιεύονται μετά από έγκριση της Συντακτικής Επιτροπής αφορούν: α) κρίσεις για δημοσιευμένα άρθρα και β) συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με επιστημονικά θέματα και που θα δίνονται απαντήσεις από τη στήλη της αλληλογραφίας.

4. Σύντομες πρωτότυπες δημοσιεύσεις:
Αφορούν πρωτότυπες εργασίες ή ευρήματα, που έχουν έκταση μεγαλύτερη από 2.000 λέξεις και δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατό από αξιολόγηση της Συντακτικής Επιτροπής.

5. Περιλήψεις άρθρων:
Οι περιλήψεις αυτές αφορούν άρθρα Ελλήνων συναδέλφων που έχουν δημοσιευθεί πρόσφατα σε περιοδικά του εξωτερικού.