Γνωριμία με την Ορθοδοντική

Γνωριμία με την Ορθοδοντική

Αγαπητέ συνάδελφε,
Η εταιρεία μας, έπειτα από αίτημα πολλών συναδέλφων, επανέκδωσε την επιτυχημένη έκδοση «Γνωριμία με την ορθοδοντική» σε νέα επικαιροποιημένη μορφή με την προσθήκη των γλωσσικών μηχανισμών, της τεχνικής invisalign κλπ.
Όλες οι φωτογραφίες που έχουν χρησιμοποιηθεί έχουν τη γραπτή συγκατάθεση των ασθενών, προκειμένου η έκδοση να είναι σύννομη και σύμφωνη με τον κώδικα δεοντολογίας των Οδοντιατρικών Συλλόγων.

Παράλληλα, στην τελευταία σελίδα του φυλλαδίου υπάρχει χώρος για εξατομίκευση του φυλλαδίου χρησιμοποιώντας τη σφραγίδα του οδοντιατρείου σας. Όσον αφορά το κόστος διάθεσης θα παραμείνει στα 0,50€ ανά τεύχος, όσο τα τελευταία δέκα έτη κυκλοφορίας του, διότι επιθυμούμε να είναι προσιτό στους συναδέλφους και να διαδοθεί σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Με το κόστος αυτό καλύπτουμε και δωρεάν παραχωρήσεις μικρού αριθμού τευχών σε προληπτικά προγράμματα που οργανώνονται από την Εταιρείας μας, Δήμους, Κοινότητες κλπ.
Για πληροφορίες - παραγγελίες απευθυνθείτε στη γραμματεία της εταιρείας στο τηλ.: 210-8227576 & ώρες 10.00΄-13.30΄