Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. 2023 - 2025

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2023-2025

Πρόεδρος: Κωνσταντώνης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος: Αγγελόπουλος Γεράσιμος

Γεν. Γραμματέας: Σταθόπουλος Βασίλειος

Ταμίας: Σταυρόπουλος Δημήτριος

Υπ. Δημ. Σχέσεων: Ραϊσάκης Θεόδωρος