Αρχική arrow ΜΕΛΗ

ΜΕΛΗ

Το 1985 ιδρύθηκε η Πανελλήνια Ορθοδοντική Εταιρεία (Π.Ο.Ε.) με μέλη ειδικευμένους ορθοδοντικούς σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το πρακτικό ίδρυσης του σωματείου με το όνομα «Εταιρεία Ορθοδοντικής και Γναθοπροσωπικής Μελέτης και Έρευνας» (Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.) υπογράφεται στις 13/12/1986 και το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ' αριθμ. 3669/1987 απόφασή του αναγνωρίζει το σωματείο μας.
Η Γενική συνέλευση των μελών πρότεινε την αλλαγή του ονόματος της Εταιρείας σε Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. μετά από αγωγή που υπέβαλε η Ορθοδοντική Εταιρεία Ελλάδος προσβάλλοντας τη δυνατότητα χρήσης του ονόματος Π.Ο.Ε.. Από τον Σεπτέμβριο του 1989 καθιερώνεται ο θεσμός του Πανελληνίου Ορθοδοντικού Συνεδρίου με στόχο να δώσει το βήμα σε Έλληνες συναδέλφους.
Τον Σεπτέμβριο του 1990 διεξάγεται το 1ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο και ήδη είναι προγραμματισμένο το 12ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο που θα λάβει χώρα το Σεπτέμβριο του 2012. Με τις εγγραφές μέχρι τις 18-9-2012 ο συνολικός αριθμός των μελών της Εταιρείας μας ανέρχεται στα 432 μέλη. Το 75% των Ελλήνων Ορθοδοντικών που είναι Διεθνή μέλη της Αμερικανικής Ορθοδοντικής Εταιρείας είναι μέλη της Εταιρείας μας. Αναλυτικά κατά κατηγορία τα μέλη διακρίνονται σε:

ΤΑΚΤΙΚΑ 346
ΔΟΚΙΜΑ 31
ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΑ 21
ΔΙΕΘΝΗ 27
ΕΠΙΤΙΜΑ 7
ΣΥΝΟΛΟ 432