Αρχική arrow ► ΑΙΤΙΕΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

► ΑΙΤΙΕΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Tα ορθοδοντικά προβλήματα είναι δυνατόν να οφείλονται σε κληρονομικούς ή σε περιβαλλοντικούς παράγοντες ή σε συνδυασμό των παραπάνω. Το μέγεθος δοντιών και γνάθων καθώς και οι σχέσεις μεταξύ τους είναι χαρακτηριστικά, που κληρονομούνται από τους γονείς προς τα παιδιά.

Κληρονομικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα...

Περιβαλλοντικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόωρη απώλεια παιδικών δοντιών

Διαβάστε περισσότερα...