Αρχική arrow ► ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ arrow • Ταμείο Αλληλοβοήθειας & Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος

10. Ταμείο Αλληλοβοήθειας & Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος

Με γνωμάτευση του θεράποντα ορθοδοντικού γίνεται έλεγχος προ θεραπείας, στη μέση και στο τέλος αυτής.

 


Θεραπεία ελαφράς ορθοδοντικής ανωμαλίας
Για ένα τόξο 450,00 €
Για δύο τόξα 900,00 €
Θεραπεία μέσης ορθοδοντικής ανωμαλίας
Για ένα τόξο 650,00 €
Για δύο τόξα 1.300,00 €
Θεραπεία βαρειάς ορθοδοντικής ανωμαλίας
Για ένα τόξο 750,00 €
Για δύο τόξα 1.500,00 €

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Ομήρου 4, Αθήνα
Τηλ. επικοινωνίας: 210-3203194, 3203046
Ελεγκτής: 210-3203921