07. ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΠΑΕ "Η Εθνική"

Πρώην Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Εθνικής Ασφαλιστικής

Διαδικασίες ελέγχου:
• Γνωμάτευση θεράποντα Ορθοδοντικού
• Προέγκριση ορθοδοντικής θεραπείας από ελεγκτή του Ταμείου

Καλύπτεται το 75% του κόστους της ορθοδοντικής θεραπείας μέχρι του ποσού 1320 €

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 101- 105 - Αθήνα
Τηλ. επικοινωνίας: 210-5240418-460

Ανώτερο χορηγούμενο ποσό 1.320,00 €