Αρχική arrow ► ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ arrow ► ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ arrow Χρηστικές πληροφορίες για το Τ.Σ.Α.Υ.

Χρηστικές πληροφορίες για το Τ.Σ.Α.Υ.

 

Για την αποτελεσματική και ανταποδοτική λειτουργία του Τ.Σ.Α.Υ. είναι εξαιρετικής σημασίας η διαδικτυακή επικαιροποίηση του «ηλεκτρονικού φακέλου ασφαλισμένου» (Η.Φ.Α.) μέσω της οποίας μπορούν να ενημερώνουν το Ταμείο για τις όποιες μεταβολές αφορούν το ιστορικό απασχόλησης (έναρξη - παύση ελεύθερου επαγγέλματος ή έμμισθης απασχολήσης κ.λπ.). Ακολούθως, απαραίτητο είναι η φυσική υποβολή των παραστατικών - αποδεικτικών εγγράφων (π.χ. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητος) μέσω ταχυδρομείου, που τεκμαίρουν τις ηλεκτρονικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν. Επίσης, σε περίπτωση μη ενημέρωσης ορθής διεύθυνσης αποστολής αλληλογραφίας του ασφαλισμένου σημαίνει επιστροφή στο Ταμείο ή απώλεια, π.χ. της ταχυδρομηθείσας αυτοκόλλητης ταινίας θεώρησης του ασφαλιστικού βιβλιάριου με προφανείς δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Με την πλήρη επικαιροποίηση του φακέλου είναι δυνατή η ορθή ειδοποίησης των ασφαλιστικών εισφορών ατομικά ή μέσω εργοδοτών, η ορθή έκδοση της θεώρησης του βιβλιαρίου υγείας καθώς και η ορθή αποστολή μέσω ταχυδρομείου, η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας, η επίσπευση της έκδοσης σύνταξης, χωρίς την φυσική παρουσία του ασφαλισμένου στις αντιπροσωπείες ή τα περιφερειακά γραφεία του Τ.Σ.Α.Υ.