Αρχική arrow ► ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ arrow • Ιστορικό διοικητικών συμβουλίων

Ιστορικό διοικητικών συμβουλίων

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ


Δ.Σ. 2019-2021
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Μπάσδρα Έφη
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Αγγελόπουλος Γεράσιμος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Σταθόπουλος Βασίλειος
ΤΑΜΙΑΣ:Ροντογιάννη Αλίκη
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:Μάρκου Κωνσταντίνος

Δ.Σ. 2016-2018
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Καρδαρά Δήμητρα
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Αγγελόπουλος Γεράσιμος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Σταθόπουλος Βασίλειος
ΤΑΜΙΑΣ:Μάρκου Κωνσταντίνος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:Ροντογιάννη Αλίκη

Δ.Σ. 2014-2016
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Καρδαρά Δήμητρα
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Αγγελόπουλος Γεράσιμος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Στάμου Εύη
ΤΑΜΙΑΣ:Μάρκου Κωνσταντίνος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:Σταθόπουλος Βασίλειος


Δ.Σ. 2012-2014

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Δαμανάκης Γεώργιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Αγγελόπουλος Γεράσιμος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Σταθόπουλος Βασίλειος
ΤΑΜΙΑΣ:Μάρκου Κωνσταντίνος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:Εύη Στάμου

Δ.Σ. 2011-2012
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Δαμανάκης Γεώργιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Αγγελόπουλος Γεράσιμος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Σταθόπουλος Βασίλειος
ΤΑΜΙΑΣ:Ματούλα Σταματία
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:Στάμου Εύη

Δ.Σ. 2009-2010
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Αγγελόπουλος Γεράσιμος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Πανδής Νικόλαος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σταθόπουλος Βασίλειος
ΤΑΜΙΑΣ:Δαμανάκης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:Στάμου Εύη

Δ.Σ. 2007-2008
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Αγγελόπουλος Γεράσιμος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Καρδαρά Δήμητρα
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Σταθόπουλος Βασίλειος
ΤΑΜΙΑΣ:Δαμανάκης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:Πάλλης Στέφανος

Δ.Σ. 2005-2006
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Σταθόπουλος Βασίλειος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Μπιτσάνης Ηλίας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Αγγελόπουλος Γεράσιμος
ΤΑΜΙΑΣ:Δαμανάκης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:Τζαννέτου Σαπφώ

Δ.Σ. 2002-2004
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Σταθόπουλος Βασίλειος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Μπιτσάνης Ηλίας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Αγγελόπουλος Γεράσιμος
ΤΑΜΙΑΣ:Δαμανάκης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:Κωνσταντώνης Δημήτριος

Δ.Σ. 2000-2002
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Σιδέρης Χρήστος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Κατσαβριάς Ηλίας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Αγγελόπουλος Γεράσιμος
ΤΑΜΙΑΣ:Σταθόπουλος Βασίλειος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:Καρδαρά Δήμητρα

Δ.Σ. 1998-2000
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Κατσαβριάς Ηλίας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Σιδέρης Χρήστος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Αγγελόπουλος Γεράσιμος
ΤΑΜΙΑΣ:Σταθόπουλος Βασίλειος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:Λιβιεράτος Φαίδων

Δ.Σ. 1996-1998
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Κατσαβριάς Ηλίας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Νταλάσου Κωνσταντίνα
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Σταθόπουλος Βασίλειος
ΤΑΜΙΑΣ:Ζαρμπή Κατερίνα
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:Αγγελόπουλος Γεράσιμος

Δ.Σ. 1994-1996
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Μπιτσάνης Ηλίας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Σιδέρης Χρήστος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Κατσαβριάς Ηλίας
ΤΑΜΙΑΣ:Κολιοπούλου Ελένη
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:Σταθόπουλος Βασίλειος

Δ.Σ. 1993-1994
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Μπιτσάνης Ηλίας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Σταθόπουλος Βασίλειος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Κατσαβριάς Ηλίας
ΤΑΜΙΑΣ:Κολιοπούλου Ελένη
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος

Δ.Σ. 1992-1993
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Δημητριάδης Αβραάμ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Μπιτσάνης Ηλίας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Κατσαβριάς Ηλίας
ΤΑΜΙΑΣ:Κολιοπούλου Ελένη
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:Σταθόπουλος Βασίλειος

Δ.Σ. 1990-1992
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Δημητριάδης Αβραάμ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Μπιτσάνης Ηλίας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Κατσαβριάς Ηλίας
ΤΑΜΙΑΣ:Κολιοπούλου Ελένη
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:Σιδέρης Χρήστος

Δ.Σ. 1988-1990
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Κωνσταντινίδης Ελευθέριος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Δημητριάδης Αβραάμ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Κατσαβριάς Ηλίας
ΤΑΜΙΑΣ:Κολιοπούλου Ελένη
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:Παπακωνσταντίνου Σταύρος

Δ.Σ. 1987-1988
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Ασλανίδης Παναγιώτης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Μάκου Μαργαρίτα
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Κατσαβριάς Ηλίας
ΤΑΜΙΑΣ:Κολιοπούλου Ελένη
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:Μυλωνάς Βασίλειος

Δ.Σ. 1986-1987
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Μάκου Μαργαρίτα
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Μπιτσάνης Ηλίας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Κατσαβριάς Ηλίας
ΤΑΜΙΑΣ:Κολιοπούλου Ελένη
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:Νταλάσου Κωνσταντίνα
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:Σιδέρης Χρήστος