Αρχική arrow ► ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ


Το 1985 ιδρύθηκε η Πανελλήνια Ορθοδοντική Εταιρεία (Π.Ο.Ε.) με μέλη ειδικευμένους ορθοδοντικούς σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το πρακτικό ίδρυσης του σωματείου με το όνομα «Εταιρεία Ορθοδοντικής και Γναθοπροσωπικής Μελέτης και Έρευνας» (Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.) υπογράφεται στις 13/12/1986 και το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ'αριθμ. 3669/1987 απόφασή του αναγνωρίζει το σωματείο μας. Η Γενική συνέλευση των μελών πρότεινε την αλλαγή του ονόματος της Εταιρείας σε Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. μετά από αγωγή που υπέβαλε η Ορθοδοντική Εταιρεία Ελλάδος προσβάλλοντας την δυνατότητα χρήσης του ονόματος Π.Ο.Ε.. Από τον Σεπτέμβριο του 1989 καθιερώνεται ο θεσμός του Πανελληνίου Ορθοδοντικού Συνεδρίου με στόχο να δώσει το βήμα σε Έλληνες συναδέλφους. Τον Σεπτέμβριο του 1990 διεξάγεται το 1ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ενώ τον Σεπτέμβριο του 2016 διεξήχθη το 14ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό
Συνέδριο με εξαιρετική επιτυχία. Με τις εγγραφές μέχρι τις 30/11/2017 ο συνολικός αριθμός των μελών της Εταιρείας μας ανέρχεται στα 462 μέλη. Το 75% των Ελλήνων Ορθοδοντικών που είναι Διεθνή μέλη της Αμερικανικής Ορθοδοντικής Εταιρείας είναι μέλη της Εταιρείας μας. Αναλυτικά κατά κατηγορία τα μέλη διακρίνονται σε:
ΤΑΚΤΙΚΑ.................... 376
ΔΟΚΙΜΑ....................... 33
ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΑ.......... 18
ΕΠΙΤΙΜΑ........................ 8
ΔΙΕΘΝΗ........................ 26
ΣΥΝΟΛΟ..................... 462
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΟΓΜΕ