Η εταιρεία Ορθοδοντικής και Γναθοπροσωπικής
Μελέτης & Έρευνας ιδρύθηκε το 1985.
Από ιδρύσεως η εταιρεία αποτελείται αποκλειστικά
από ειδικούς Ορθοδοντικούς.

Για αιτήσεις και περαιτέρω πληροφορίες:
Μπουμπουλίνας 3, Αθήνα 106 82, Τηλ.: 210-8227576,
Fax: 210-8253176, E-mail: info@eogme.gr

Αιτήσεις Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.

Αίτηση Μέλους
Αίτηση Σπουδαστικού Μέλους
Αίτηση Αποδέκτη Αλληλογραφίας Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.

Η αίτηση παρακαλούμε όπως επιστραφεί ενυπόγραφη στην διεύθυνση της Εταιρείας μας.

Νέα - Ανακοινώσεις

Σύνδεση Χρήστη