Αρχική arrow ► ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (STUDY CLUBS)

► ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (STUDY CLUBS)

Τα Study Clubs είναι η μεταφορά και η πραγματοποίηση μια ιδέας που έχει με μεγάλη επιτυχία εφαρμοστεί σε άλλες χώρες του εξωτερικού, υπό την σκέπη, τη διοργάνωση και τη φροντίδα της εταιρείας.
Η κεντρική ιδέα έγκειται στην συνάθροιση συναδέλφων στο χώρο συνήθως κάποιου ιατρείου και η ανταλλαγή απόψεων, κλινικών εμειρειών και γνώσεων για το αντίστοιχο κάθε φορά αντικείμενο.
Έτσι δημιουργήθηκαν 2 διαφορετικά Groups με τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
1. Γλωσσική Ορθοδοντική
2. Συνεργασία Ορθοδοντικής με άλλες ειδικότητες
Ο τόπος ο χρόνος και το θέμα των συνεδριών ορίζονται κάθε φορά από τον πρόεδρο του Study Club σε συνενόηση με τα μέλη.