Η εταιρεία Ορθοδοντικής και Γναθοπροσωπικής
Μελέτης & Έρευνας ιδρύθηκε το 1985.
Από ιδρύσεως η εταιρεία αποτελείται αποκλειστικά
από ειδικούς Ορθοδοντικούς.

Για αιτήσεις και περαιτέρω πληροφορίες:
Μπουμπουλίνας 3, Αθήνα 106 82, Τηλ.: 210-8227576,
Fax: 210-8253176, E-mail: info@eogme.gr

Αιτήσεις Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.

Αίτηση Μέλους
Αίτηση Σπουδαστικού Μέλους
Αίτηση Αποδέκτη Αλληλογραφίας Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.

Η αίτηση παρακαλούμε όπως επιστραφεί ενυπόγραφη στην διεύθυνση της Εταιρείας μας.

WFO Affiliate Association

Αναθεωρημένες οδηγίες ηλεκτρονικής συνταγογράφησης παρακλινικών εξετάσεων

Αφαίρεση ακτινολογικού εξοπλισμού από το ορθοδοντικό ιατρείο

Με την Υπουργική Απόφαση οικ. 72218 (ΦΕΚ 2302/27.8.2014) αφαιρείται από τον ελάχιστο απαραίτητο εξοπλισμό Οδοντιατρείου το ακτινογραφικό μηχάνημα (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β΄) τροποποιώντας το Π.Δ. 84/2001. Κατ' επέκταση μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ, τα Οδοντιατρεία εν γένει μπορεί να επιλέγουν να μην διαθέτουν ακτινολογικό εξοπλισμό και η έκδοση άδειας λειτουργίας φορέα παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που εκδίδεται από τον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο θα δίνεται με υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν είναι εγκατεστημένος ο αντίστοιχος ακτινολογικός εξοπλισμός. Δυστυχώς, δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα Υπουργική Απόφαση τροποποίηση για τις ελάχιστες μετρικές διαστάσεις του κλινικού χώρου, ώστε να ορίζεται σαφώς σε περιπτώσεις ύπαρξης άνω της μιας οδοντιατρικής έδρας ποιες είναι οι ελάχιστες απαραίτητες διαστάσεις προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του Οδοντιατρείου.

Επισυν.: ΦΕΚ 2302/27.8.2014

 

Υπόμνημα επί των μειώσεων της σύνταξης μονοσυνταξιούχου του Τ.Σ.Α.Υ.

Βεβαίωση λειτουργίας ιατρείου - Οδοντιατρείου

Ενιαίος κανονισμός περίθαλψης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

3ος Ενιαίος Κανονισμός Περίθαλψης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
χωρίς και πάλι την Ορθοδοντική

Οδηγός οδοντικού τραύματος

Η Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. χορηγός του προγράμματος: Οδοντικό τραύμα του καθ. J.O. Andreasen

Υπόμνημα Επιτροπής Εργασίας για την κοστολόγηση των ορθοδοντικών αμοιβών

Νέα - Ανακοινώσεις

Σύνδεση Χρήστη