Η εταιρεία Ορθοδοντικής και Γναθοπροσωπικής
Μελέτης & Έρευνας ιδρύθηκε το 1985.
Από ιδρύσεως η εταιρεία αποτελείται αποκλειστικά
από ειδικούς Ορθοδοντικούς.

Για αιτήσεις και περαιτέρω πληροφορίες:
Μπουμπουλίνας 3, Αθήνα 106 82, Τηλ.: 210-8227576,
Fax: 210-8253176, E-mail: info@eogme.gr

Ημερίδα 26 Νοεμβρίου 2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΈΡΕΥΝΑΣ
Σεμινάριo: Drs Pawel Plakwicz & Ewa Czochrowska, Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

ΘΕΜΑ: «Οι τελευταίες εξελίξεις στην αυτομεταμόσχευση δοντιών υπό ανάπτυξη»
ΤΟΠΟΣ: Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos
ΕΓΓΡΑΦΗ: Γενική είσοδος 20€

Assoc. Prof. Pawel Plakwicz, DDS, PhD
Ο Dr. Plakwicz αποφοίτησε από το Οδοντιατρικό τμήμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας στην Πολωνία. Το 2000 ολοκλήρωσε τη μεταπτυχιακή του εκπαίδευση στην αυτομεταμόσχευση δοντιών στο Πανεπιστήμιο του Όσλο στη Νορβηγία. Το 2001 ολοκλήρωσε την εξειδίκευση στη Χειρουργικής Στόματος. Από το 2009 εργάζεται στο Τμήμα Περιοδοντολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας. Το 2009 παρουσίασε τη διδακτορική του διατριβή στην αυτομεταμόσχευση δοντιών και το 2015 απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα με δικαίωμα άσκησης συγγραφικής δραστηριότητας με τον τίτλο: «Περιοδοντική εκτίμηση των αποτελεσμάτων της αυτομεταμόσχευσης διαπλασσόμενων δοντιών σε ασθενείς που βρίσκονται στην ανάπτυξη». Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η θεραπεία των ασθενών που βρίσκονται στην ανάπτυξη με συγγενείς ελλείψεις δοντιών ή με διαταραχές ανατολής των δοντιών. Διεξάγει έρευνα στην οστική ανάπλαση, που επιτυγχάνει η αυτομεταμόσχευση δοντιών σε ατροφικές φατνιακές ακρολοφίες. Ο Dr. Plakwicz δίνει διαλέξεις και σεμινάρια τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς.

 

Assoc. Prof. Ewa Czochrowska
Αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή της Βαρσοβίας της Πολωνίας το 1991. Έλαβε την ειδικότητα της Ορθοδοντικής στο Πανεπιστήμιο του Όσλο στη Νορβηγία το 1997, όπου και παρέμεινε ως ερευνητής. Το 2003 έλαβε το διδακτορικό της με θέμα την ορθοδοντική διαχείριση ασθενών με συγγενή έλλειψη δοντιών και τον Μάρτιο του 2014 βραβεύτηκε με το habilitation degree από την Ιατρική Σχολή της Βαρσοβίας.
Η Δρ Chochrowska διετέλεσε Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ορθοδοντικής Εταιρείας και φιλοξένησε το 90ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ορθοδοντικής Εταιρείας το 2014 στην Βαρσοβία. Είναι Πρόεδρος της Πολωνικής Ορθοδοντικής Εταιρείας, μέλος της Αngle Society of Europe και μέλος της European Board of Orthodontists.
Σήμερα υπηρετεί ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο τμήμα της Ορθοδοντικής στην Ιατρική Σχολή της Βαρσοβίας και διατηρεί ορθοδοντικό ιατρείο στη Βαρσοβία. Η τωρινή της έρευνα αφορά το αποτέλεσμα της οδοντικής αυτοεμφύτευσης και τις διάφορες απόψεις της interdisciplinary θεραπείας. Διοργάνωσε το πρώτο Συνέδριο πάνω στην οδοντική αυτομεταμόσχευση και συνεργάζεται στενά με διεθνείς ειδικούς στο θέμα της οδοντικής αυτομεταμόσχευσης.

 

 

 

 

 "Οι τελευταίες εξελίξεις στην αυτομεταμόσχευση δοντιών υπό ανάπτυξη"

H αυτομεταμόσχευση των δοντιών αποτελεί μία τεκμηριωμένη μέθοδο για την αντικατάσταση των ελλειπόντων ή απολεσθέντων δοντιών. Η διάλεξη αυτή θα παρουσιάσει ένα πρωτόκολλο για το σχεδιασμό και τη διαδικασία αυτομεταμόσχευσης των δοντιών που είναι σε διάπλαση. Θα γίνει περιγραφή της τυποποιημένης χειρουργικής τεχνικής που χρησιμοποιείται θα αναφερθούν και θα συζητηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της θεραπείας. Η διαφύλαξη και αναγέννηση του φατνιακού οστού είναι σημαντική και αποτελεί ένα σημαντικό και εξαιρετικά υποσχόμενο τομέα στην συγκεκριμένη θεραπεία. Θα γίνει παρουσίαση κλινικών περιστατικών, στα οποία τα δόντια που είναι σε διάπλαση σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμεύουν σαν φυσικό διεγερτικό ανάπτυξης οστού και μπορεί να βοηθήσουν ακόμα και στην αναγέννηση του φατνιακού οστού σε ασθενείς με οστικά ελλείμματα. Επιπροσθέτως, θα συζητηθεί και το πρόβλημα των έκτοπων μη διαπλασμένων δοντιών (ειδικότερα δεύτερων γομφίων και κάτω κυνοδόντων) σε σχέση με τη διαφατνιακή μεταμόσχευση τους.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα


09:00-09:30 Εγγραφές - πρωινός καφές
09:30-11:00 Ορθοδοντικές ενδείξεις για αυτοεμφύτευση δοντιών
Δρ Ewa Chochrowska
11:00-12:30 Επιλογή των δοντιών δοτών & χειρουργικός σχεδιασμός της θεραπείας
Δρ Pawel Plakwicz
12:30-13:30 Ελαφρύ γεύμα
13:30-14:30 Xειρουργικό πρωτόκολλο αυτομεταμόσχευσης
Δρ Pawel Plakwicz
14:30-15:30 Πρωτόκολλο παρακολούθησης & διαχείρισης πιθανών επιπλοκών
Δρ Ewa Chochrowska
15:30- Συζήτηση

 

Αναθεωρημένες οδηγίες ηλεκτρονικής συνταγογράφησης παρακλινικών εξετάσεων

Αφαίρεση ακτινολογικού εξοπλισμού από το ορθοδοντικό ιατρείο

Με την Υπουργική Απόφαση οικ. 72218 (ΦΕΚ 2302/27.8.2014) αφαιρείται από τον ελάχιστο απαραίτητο εξοπλισμό Οδοντιατρείου το ακτινογραφικό μηχάνημα (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β΄) τροποποιώντας το Π.Δ. 84/2001. Κατ' επέκταση μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ, τα Οδοντιατρεία εν γένει μπορεί να επιλέγουν να μην διαθέτουν ακτινολογικό εξοπλισμό και η έκδοση άδειας λειτουργίας φορέα παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που εκδίδεται από τον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο θα δίνεται με υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν είναι εγκατεστημένος ο αντίστοιχος ακτινολογικός εξοπλισμός. Δυστυχώς, δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα Υπουργική Απόφαση τροποποίηση για τις ελάχιστες μετρικές διαστάσεις του κλινικού χώρου, ώστε να ορίζεται σαφώς σε περιπτώσεις ύπαρξης άνω της μιας οδοντιατρικής έδρας ποιες είναι οι ελάχιστες απαραίτητες διαστάσεις προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του Οδοντιατρείου.

Επισυν.: ΦΕΚ 2302/27.8.2014

 

Για όσους οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές στο Τ.Σ.Α.Υ.

Διαβάστε περισσότερα...

Χρηστικές πληροφορίες για το Τ.Σ.Α.Υ.

Διαβάστε περισσότερα...

Υπόμνημα επί των μειώσεων της σύνταξης μονοσυνταξιούχου του Τ.Σ.Α.Υ.

Βεβαίωση λειτουργίας ιατρείου - Οδοντιατρείου

Ενιαίος κανονισμός περίθαλψης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

3ος Ενιαίος Κανονισμός Περίθαλψης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
χωρίς και πάλι την Ορθοδοντική

Οδηγός οδοντικού τραύματος

Η Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. χορηγός του προγράμματος: Οδοντικό τραύμα του καθ. J.O. Andreasen

Νέα - Ανακοινώσεις